สถิติข้อสอบ PAT2 เคมี ออกอะไรบ้าง? ไปส่องกันเลย!

PAT2 เคมี

ใกล้จะถึงช่วงเวลาแห่งการสอบ TCAS64 แล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆ หลายคนกำลังติว และเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันอย่างขะมักเขม้น ซึ่งวิชาเคมีก็เป็นอีกวิชาหลักที่น้องต้องใช้สอบเข้าหลายๆ คณะ ไม่ว่าจะเป็นเคมีสามัญ,  PAT2 เคมี , PAT3, O-Net วันนี้พี่ๆ ออนดีมานด์มีเทคนิค 5 ข้อง่ายๆ มาฝาก สำหรับการการเตรียมความพร้อมสอบเคมีครับ 1. เวลาอ่าน ใช้ปากกาเน้นข้อความ (Hilighting) ปากกาเป็นตัวช่วยสำคัญ ข้อความไหนที่น้องๆ ต้องการเน้นน้ำ หรือให้ความสำคัญ การไฮไลท์จำทำให้สมองแยกแยะข้อความเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน และทำให้น้องๆ จำได้ครับ 2. อย่าอ่านหมดทุกอย่าง จริงอยู่ที่การอ่านเนื้อหาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี แต่หากในเวลาที่เร่งรีบ หรือใกล้สอบ และมีอีกหลายวิชาที่รออยู่ พี่แนะนำให้น้องทำการอ่านเป็นจุดๆ (Skimming) เพื่อหาใจความสำคัญและทำความเข้าใจภาพรวม 3. สรุปใจความสำคัญ เมื่ออ่านครบหรือจบแต่ละบท น้องๆ ควรสรุปใจความสำคัญของบทนั้นๆ สรุปว่าเนื้อหาบทนี้เน้นอะไร เราได้อะไรจากบทนี้ เป็นการทบทวนตัวเองไปในตัว และสามารถเอาไปติวกับเพื่อนๆ ได้ เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 4. รู้จักตั้งคำถาม ทุกครั้งที่เราอ่านหรือทบทวนเนื้อหาหรือข้อสอบ […]