การสอบ IJSO คืออะไร? ต่างกับ สอวน. อย่างไร?

IJSO

IJSO คืออะไร? ต่างกับการสอบสอวน.ยังไง น้องๆ สงสัยกันหรือเปล่าครับ วันนี้พี่ๆ ออนดีมานด์มีคำตอบมาให้อย่างละเอียดเลย ทั้งรูปแบบการแข่งขัน การรับสมัคร การสอบ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครสอบแข่งขันเหล่านี้อีกด้วย อย่ารอช้า ไปอ่านกันเลยดีกว่า!! การสอบ IJSO คือ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Junior Science Olympiad) รวม 3 วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สมัครได้ตั้งแต่ ม.1 – ม.3 ที่อายุไม่เกิน 15 ปี ในปีที่เปิดรับสมัครเท่านั้น หรือก็คือเป็นโอลิมปิกวิชาการสำหรับน้องม.ต้นนั่นเองครับ คุณสมบัติของผู้สมัครแข่งขันสอบ IJSO กำลังศึกษาในชั้น ม.1- ม.3 ณ วันที่สมัคร มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือถ้าต่ำกว่า 3.50 จะต้องมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษา กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติให้ใช้เอกสารรับรองจากโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ ต้องเกิดในวันที่ 1 มกราคม […]