GAT เชื่อมโยง ทำยังไงให้ได้เต็ม 150!?

GAT / PAT ถือเป็นสนามสอบอันดับแรก ๆ ที่น้องจะต้องเจอ น้องบางคนอาจจะลงมือติวสอบ ทำแบบฝึกหัดกันอยากขะมักเขม้นแล้วใช่มั้ยครับ แต่สำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ ยังไม่รู้จักว่า GAT เชื่อมโยง คืออะไร ? ต้องรีบนะครับ เพราะถ้าน้องเตรียมตัวดี ทำความเข้าใจไว้มาก ๆ 150 คะแนนเต็มก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเลยวันนี้ Ondemand จึงขอแนะนำเทคนิคที่จะช่วยให้คว้าคะแนนเต็ม วิเคราะห์แนวโน้มข้อสอบของปีถัดไป พร้อมนำตัวอย่างข้อสอบว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมาให้ชมกัน GAT เชื่อมโยง คืออะไร GAT (General Aptitude Test) หรือวิชาความถนัดทั่วไป ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท คะแนนเต็มรวม 300 คะแนน (พาร์ทละ 150 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง GAT เชื่อมโยง หรือ GAT ไทย ข้อสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ การคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา GAT ENG หรือ GAT ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ […]