รักลูก ต้องรู้จัก Critical Thinking

รักลูก ต้องรู้จัก  Critical Thinking พ่อแม่ ที่ รักลูก จริงต้องรู้จัก เมื่อลูกรักจำเป็นต้องมี Critical Thinking จากความเดิมตอนที่แล้ว OnDemand ประถม ได้พา พ่อแม่ ที่ รักลูก ไปเรียนรู้สิ่งสำคัญสำหรับคนรักลูกกันไปแล้วนะคะว่า Critical Thinking คือ 1 ใน ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญมากทักษะหนึ่ง  สำหรับ พ่อแม่ ท่านไหน ยังไม่รู้จักทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับลูก คลิก  http://bit.ly/2vmN3tw แต่ในวันนี้ เราจะพา พ่อแม่ที่รักลูกกว่าใคร ๆ  มาเจาะลึกกันค่ะ Critical Thinking มันเกี่ยวข้องกับลูก ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันกว่าที่เราเข้าใจ ถึงแม้ทักษะในศตวรรษที่ 21  จะเข้าใจยากสำหรับพ่อแม่อย่างเรา ฝึกก็ดูท่าทางจะยาก ดูเป็นนามธรรมไปสักนิดหนึ่ง แต่ถ้าเป็น พ่อแม่ที่รักลูก ได้ลองเปิดใจอ่านแล้ว รับรองจะเข้าใจ ร้อง อ๋อ เห็นด้วยกันแน่นอน เราไปทำความรู้จักกับ Critical Thinking กันเลยค่ะ  Critical Thinking คือไร ?? คือหนึ่งใน ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า การคิดเชิงวิพากษ์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับพ่อแม่ อย่างเราแล้วอาจจะงง ๆ ไปนิด OnDemand […]