แกทเชื่อมโยง! คณะไหน ใช้คะแนน GAT บ้าง

แกทเชื่อมโยง

GAT แกมเชื่อมโยง คือการสอบความถนัดทั่วไป GAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า (General Aptitude Test) หรือการทดสอบความถนัดทั่วไป และ PAT คือการสอบความถนัดด้านวิชาการ (Professional A Aptitude Test) คือ การสอบวัดศักยภาพของนักเรียนที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงถือว่า คะแนน GAT เป็นคะแนนสำคัญ ที่หากนักเรียนทำได้ดีก็มีสิทธิที่จะใช้คะแนน GAT เข้าศึกษาต่อในคณะที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงถือว่า คะแนน GAT เป็นคะแนนสำคัญ ที่หากนักเรียนทำได้ดีก็มีสิทธิที่จะใช้คะแนน GAT เข้าศึกษาต่อในคณะที่ต้องการได้ รวมคณะไหนใช้คะแนน GATเชื่อมโยงบ้าง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ใช้คะแนน GAT, PAT1 และ PAT2 คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะจิตวิทยา เป็นต้น หมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์จะมีเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการสมัครสอบตามที่ กสพท. เป็นผู้กำหนด กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ : […]

GAT เชื่อมโยง กับ 7 mistake ที่น้องมักเข้าใจผิด!

gat เชื่อมโยง

GAT เชื่อมโยง 7 เรื่องที่มักเข้าใจผิด Gat เชื่อมโยง หรือ gat pat ที่น้องๆ รู้จักกันดี รู้หรือไม่ว่ามีบางเรื่องที่เราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ น้องคนไหนสอบผ่านไปแล้วก็โชคดีไป แต่ dek65 dek66 dek67 เตรียมตัวไว้ อ่านด่วน❗ ถ้าไม่อยากพลาด ระวังจะเสียคะแนนโดยไม่รู้ตัวนะครับ ใช้ gat เชื่อมโยง ยื่นได้แค่รอบ 4 อย่างเดียวเท่านั้น ❌ ไม่ต้องสมัครสอบ gat เชื่อมโยงเอง โรงเรียนจัดการให้ ❌ gat เชื่อมโยง สมัครฟรี สอบฟรี เงินอยู่ครบ ❌ ทุกคนต้องสอบ gat เชื่อมโยง ไม่ว่าจะไปเรียนต่อไหน มหาวิทยาลัยใดๆ ❌ มีกี่ PAT ต้องสอบให้ครบทุกวิชา ใช้ทั้งหมด ❌ 🟦🟦🟦🟦🟦   พิเศษ! DEK65 DEK66 […]