แนะเทคนิค ดูแลใจเด็กๆ ช่วงวิกฤต โควิด-19

โควิด-19

ถือเป็นสถานการณ์วิกฤต ที่ทำเอาทั่วโลกต้องระมัดระวังและปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต สำหรับโรคระบาดโควิด-19 ด้านการศึกษาก็ต้องหันมาใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเด็กและผู้ปกครองที่อาจจะต้องมีเวลาดูและลูกน้อย บุตรเพิ่มเติม บทความนี้ขอแนะนำเทคนิค ใช้ดูแลใจเด็กๆ ช่วงวิกฤต โควิด-19 สังเกตและรับฟัง สังเกตเด็กๆ ว่ามีอาการหงุดหงิด งอแง กลัว เศร้าหรือไม่? เปิดโอกาสให้ระบายความรู้สึกผ่านการเล่น การวาดภาพ เพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ทำกิจกรรมร่วมกัน ควรให้เด็กๆ ได้ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ เช่น เล่นของเล่น เล่นกีฬา ดูหนัง ร้องเพลง ทำอาหารทำความสะอาดบ้าน หรือกิจกรรมอื่นร่วมกับพ่อแม่/ผู้ดูแล ดูแลอย่างใกล้ชิด พ่อแม่/ผู้ดูแลควรดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้ากักตัวควรติดต่อเด็กอย่างสม่ำเสมอผ่านโทรศัพท์ วิดีโอคอลหรือโซเชียลเดีย จัดการอารมณ์ตนเอง พ่อแม่/ผู้ดูแลต้องมีวิธีจัดการอารมณ์ตนเองที่เหมาะสม รวมทั้งพูดกับเด็กๆ อย่างจริงใจเหมาะสมกับวัย เพราะเด็กจะเรียนรู้อารมณ์และพฤติกรรมของผู้ใหญ่ โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกน้อยถึงสถานการณ์ดังกล่าว ถามถึงข่าวต่างๆ หรือสิ่งที่ลูกน้อยได้ยินมา เพื่อเป็นการอัพเดทชี้แจงพูดคุย ใช้การสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย โดยเด็กในแต่ละวัยมักมีการเข้าใจภาษาที่ต่างกัน ซึ่งอาจใช้ภาพการ์ตูนประกอบ ชวนลูกป้องกันตัวเอง หมั่นให้ลูกน้อยล้างมือบ่อยๆ สอนวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ชิน ฉีดสเปย์และไม่เอามือมาจับหน้า ปรับพฤติกรรมของเสี่ยงของเด็ก เช่นการสัมผัสนิ้วมือ กรีขยี้จมูก ขยี้ตา เพื่อลดการรับเชื้อ […]