กสพท. TPAT1 ไม่ยาก? ถ้ามีตัวช่วยดีๆ ติดตัว!

TPAT1

ด่านแรกที่ต้องเจอสำหรับน้องที่เลือกเส้นทางสายหมอ ก็คือ วิชา TPAT1 หรือวิชาความถนัดแพทย์ กสพท. (หรือจะเรียกวิชาเฉพาะแพทย์ก็ได้) ที่ TCAS66 จัดไว้ให้ก่อนไปเจอกับ A-Level ฉะนั้นถ้าทำด่านแรกได้ดี ด่านต่อไปจะยิ่งมีกำลังใจสู้! แต่จะไปให้ถึงความสำเร็จนั้น มาดูกันว่าต้องฝึกอะไรติดตัวไว้บ้าง? ฝึก Speed Test TPAT1 พาร์ทเชาว์ปัญญา พาร์ทเชาวน์ปัญญา แบ่งได้ง่ายๆ เป็น 2 กลุ่ม เชาวน์คณิต • การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพ กราฟ และสถิติ • อนุกรม และมิติสัมพันธ์ เชาวน์ไทย •  วิเคราะห์คำที่สัมพันธ์กัน – คำที่เหมือนกัน – คำที่ใกล้เคียงกัน – คำที่ไม่เข้าพวกกัน • การอ่านจับใจความ ส่วนนี้ต้องใช้เวลาไปกับการคำนวณเป็นหลัก การฝึกที่ดีที่สุดคือ การฝึกทำโจทย์ประเภทตรรกศาสตร์,  อนุกรม, การจับคู่ความสัมพันธ์ และอย่าลืม ลองจับเวลาระหว่างทำด้วย ส่วนตอนสอบก็เลือกกลุ่มที่ตัวเองถนัดก่อน อนุกรมกลับมาทำทีหลังก็ได้ครับ ตัวอย่างโจทย์ Part […]