ลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี 65 จะเป็นอย่างไร?

ลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี65 จะเป็นอย่างไร?

สำหรับ สสวท. ปี 65 จะมีการทดลองสอบในวันที่ 26 ก.พ. 2565 และสอบจริงรอบแรก วันที่ 5 มี.ค. 2565 เพื่อการเตรียมตัวที่ดี มาดูกันดีกว่า ลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี 65 จะเป็นแบบไหน? มีกี่ข้อ? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?! 1. วิชาคณิตศาสตร์ 1.1 แบบทดสอบเป็นแบบเติมคำตอบ จำนวน 25 ข้อ และใช้เวลาสอบ 120 นาที 1.2 กรอบการประเมิน เน้นการใช้ข้อมูล สถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและหาคำตอบ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1.2.1 ด้านเนื้อหา เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1.2.2 ด้านตัวชี้วัดอัจฉริยะลักษณะทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ทักษะการแก้ปัญหา […]

สสวท. ปี65 สรุปกำหนดการสอบแบบละเอียดยิบ!

กำหนดการสอบ สสวท. ปี65 สรุปแบบละเอียดยิบ!

สำหรับน้องๆ ชั้น ป.6 ที่วางแผนสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็คงต้องไม่พลาดการสอบ สสวท. เพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้าตามโรงเรียนที่มั่นมายใจไว้ ซึ่งสำหรับปี 65 นี้ ทาง สสวท.มาในรูปการสอบออนไลน์! มีการทดลองสอบและรอบการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ดังนั้นเพื่อการเตรียมตัวที่ดีของน้องๆ เรามาดูกำหนดการต่างๆ ของการสอบ สสวท. ปี 65 นี้แบบละเอียดๆ กัน! ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์ วันอังคารที่ 4 ถึง วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ช่องทาง https://genius.ipst.ac.th/ ชำระเงิน วันอังคารที่ 4 มกราคม ถึง วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ (ข้อมูลส่วนตัว ชื่อโรงเรียน วิชาที่สอบ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา การเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาต่อ) วันอังคารที่ 4 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 4 […]

ทำไมเด็กๆ ควรสอบ สสวท. ?

สอบสสวท

“สสวท.” คืออะไร คำว่า สสวท.อาจะเป็นคำย่อที่หลายๆ คนคงเคยแอบได้ยินคำนี้ สสวท.คืออะไร ความหมายที่ชัดเจนนั้น ย่อมาจากอะไร แล้วทำไมเด็กๆ จึงควรสอบ สสวท.มาทำความรู้จักกัน สสวท. หรือ IPST คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุก ๆ ระดับชั้น ที่มีพรสวรรค์และความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อการตามหาเด็กที่มีความสามารถ และดึงศักยภาพในวิชาดังกล่าวออกมาใช้ต่อยอด จึงได้มีการจัดการทดสอบในโครงการต่าง ๆ ขึ้น เช่น “โครงการโอลิมปิกวิชาการ” เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมเป็นตัวแทนในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ, “โครงการ PISA” ที่ประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และรวมไปถึง “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โดย สสวท. ซึ่งคัดเลือก และประเมินความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โครงการดังกล่าว สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้น การคัดเลือก ไม่ได้คัดเลือกเด็ก ๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น แต่มองหาเด็ก […]