วิศวะคอม มีอาชีพอะไรน่าสนใจบ้างในปี 2022!

วิศวะคอม หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่มีคะแนนสอบเข้าสูงที่สุดในบรรดาคณะวิศวกรรมของหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว เมื่อพวกเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตกันมากขึ้น สายงานด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการในตลาดมาก และมีแนวโน้มจะมากขึ้นในปี 2022 ที่จะถึงนี้ด้วยนะ! จบ วิศวะคอม สามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง พี่ๆ ออนดีมานด์จะพามาดู! นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Developer) ไม่ว่าจะเป็นสาย นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) , นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer) หรือสาย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ต่างก็เป็นผู้พัฒนาที่มีหน้าที่หลักในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน และในแต่ละสายงาน ก็อาจจะมีหน้าที่ที่แบ่งย่อยลงไปอีก เช่น งานด้าน Website ก็จะมี นักพัฒนาส่วนหน้าบ้าน (Frontend Developer) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา UX/UI* ให้เป็นไปตาม Design ที่ UX/UI Designer ได้ออกแบบไว้และเป็นการจัดการรับข้อมูลจาก Frontend เพื่อมาแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน หรือรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน *UX […]