How To…เก็บเงินยังไงให้ทุกคนลุกขึ้นปรบมือ ?

How To…เก็บเงินยังไงให้ทุกคนลุกขึ้นปรบมือ และแซ่ซ้องว่าคุณเก่งมาก การออมเงินง่ายนิดเดียว! อย่าให้ใครก็ตามมาสบประมาทว่าเราทำไม่ได้! จริงๆ แล้วทริคเก็บเงินมีเป็นร้อย แต่จะเก็บยังไงให้ได้ถึงเป้าหมายและไม่ถอดใจระหว่างทาง ชวนน้องออนดีมานด์มาดูกัน ตั้งเป้าหมายให้ชัด! ฉันต้องเก็บเงินไป… ให้ได้!! ไม่ว่าจะเก็บเงินในระยะสั้นหรือยาว การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และการจะตั้งเป้าหมายให้ดูว่า “สิ่งที่เราต้องการคืออะไร จำนวนเงินเท่าไหร่ ใช้เวลานานแค่ไหน” แล้วมาคิดว่าต้องเก็บวันละเท่าไหร่ถึงจะถึงเป้าที่วางไว้ เช่น อยากเรียนพิเศษที่ออนดีมานด์ 1 คอร์ส ราคา 2000 แต่ไม่อยากขอเงินพ่อแม่ เก็บเองดีกว่า 1 เดือนต้องได้! ดังนั้น ก็ต้องเก็บ (2000÷30=66.6) เก็บวันละ 67 บาท วิธีเก็บเงินสุดคลาสสิค แต่ถ้าทำจริง ก็เห็นผลจริง! แยกเงินออมกับเงินใช้จ่ายให้ขาด ทางที่ดีต้องใช้สูตร (รายได้-เงินออม=ค่าใช้จ่าย) คือได้เงินมาปุ๊บ หักเก็บปั๊บ! ที่เหลือจะใช้จ่ายอะไรก็ตามสบายเท่าที่จำเป็นเลย ได้ค่าขนมวันละ 200 หักเก็บ 67 บาท หักห้ามใจ ห้ามดึงเงินออมมาใช้เด็ดขาด! ในยุคของ cashless society การโอนจ่ายซื้อของอะไรก็ง่ายมากครับ […]