9 เคล็ดลับสำหรับผู้ปกครอง ช่วยลูกเรียนออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภาพ

เรียนออนไลน์

สำหรับช่วงสถานการณ์แบบนี้ การเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาท 100% ในชีวิตประจำวัน ของเด็กสมัยนี้ เรามีวิธีมาแนะนำน้องๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เรียนออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพ 1. จำกัดสิ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ไขว้เขวเพื่อให้ความสนใจของเด็ก ๆ จดจ่อกับการเรียนรู้ในคลาสออนไลน์ ควรเก็บอุปกรณ์ของเล่นหรือสิ่งของต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ที่พวกเชาชอบใช้อย่าให้ล่อตาล่อใจ เพื่อใหเกิดสมาธิ 2. สร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้จัดพื้นที่ที่เงียบสงบ สะดวกสบายจะทำให้เด็ก โต๊ะเรียนหนังสือ ไม่มีเสียงดังรบกวน จัดข้าวของต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เด็กมีความมุ่งมั่นทุ่มเท ได้เรียนรู้อย่างเคร่งครัด 3. มีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนจัดกิจวัตรและตารางเรียนของเด็กให้ชัดเจน แบ่งเวลาเรียน เวลาเล่น และพักผ่อนด้วย 4. อนุญาตให้พวกเขาโต้ตอบกับเพื่อน ๆ ผ่านวิดีโอแชทให้ลูกได้ติดต่อพูดคุยหรือเล่นกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนเป็นประจำ เพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกถึงความเหินห่างจากเพื่อน ๆ ซึ่งอาจทำโดยการวิดีโอแชทก็ได้ 5. ปรับเลี่ยนการเรียนรู้ผ้านหน้าจออย่างเดียวเป็นอย่างอื่นบ้างอย่าให้พวกเขาใช้เวลากับหน้าจอมากเกินไป อาจจะส่งผลเสียต่อสมองและสายตาของเด็ก ดังนั้นควรมีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เข้ากับช่วงเวลาเช่นนี้ เพราะในบ้างครั้งคุณก็ต้องให้เวลาสำหรับการพักผ่อนแก่เด็ก ๆ ด้วยการให้พวกเขาเล่นเกมในโทรศัพท์ ดูทีวี ไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้าง 6. ติดต่อกับผู้ปกครองคนอื่น […]