สอบเข้า ม.1 แข่งขัน รับสมัครเท่าไหร่? สถิติห้องเรียนปกติ ปี65

สอบเข้า ม.1

พ่อ-แม่ทุกคนล้วนมีความหวังที่จะเห็นลูกๆ ได้เข้าโรงเรียนชั้นนำ หลายครอบครัวเองก็พร้อมปั้นน้องๆ ให้ สอบเข้า ม.1 ติด เมื่อเกิดการแข่งขันแบบนี้ การรู้จำนวนรับและวิเคราะห์อัตราการแข่งขันของโรงเรียน จะช่วยให้เราวางแผนในการสอบติดได้ง่ายขึ้น ฉะนั้นเรามาวิเคราะห์สถิติจำนวนรับ-จำนวนสมัครจากปี 65 ของ ม.1แข่งขัน กันครับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวนรับ 249 จำนวนสมัคร 1,437 อัตราการแข่งขัน 1:4.89 โรงเรียนสตรีวิทยา จำนวนรับ 378 จำนวนสมัคร 846 อัตราการแข่งขัน 1:2.24 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวนรับ 504 จำนวนสมัคร 986 อัตราการแข่งขัน 1:1.96 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวนรับ 252 จำนวนสมัคร 867 อัตราการแข่งขัน 1:3.44 โรงเรียนหอวัง จำนวนรับ 378 จำนวนสมัคร 1134 อัตราการแข่งขัน 1:3.00 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จำนวนรับ 252 […]