ส่องแนวโจทย์ TGAT การแก้ปัญหาเชิงซ้อน #TCAS66

ส่องแนวโจทย์ TGAT แก้ปัญหาเชิงซ้อน #TCAS66

ในส่วนของแนวโจทย์ TGAT พาร์ท 3 : สมรรถนะการทำงานในอนาคต จะมีโครงสร้างข้อสอบหลายแบบเลยครับ และ 1 ในโครงสร้างสอบที่น้องๆ ควรจะรู้ไว้ก็คือ “การแก้ปัญหาเชิงซ้อน” เพราะมีรูปแบบการกาคำตอบจะนั้นไม่ธรรมดา แนวโจทย์ TGAT “การแก้ปัญหาเชิงซ้อน” ข้อสอบจะเป็นบทความจำลองเหตุการณ์ ใน 1 เหตุการณ์ จะมีข้อคำถาม 4 ข้อ แบ่งเป็นการตอบคำถาม 2 แบบ คือ แบบที่ 1. มีคำตอบที่ถูกต้องหลายคำตอบ มีคำตอบที่ต้องฝนอย่างน้อย 1 คำตอบเสมอ ตัวเลือกแต่ละข้อ มีคะแนนเท่ากับ 0.25 ดังนั้นใน 1 ข้อจะมี 1 คะแนนเต็ม จำง่ายๆ ว่า กาข้อที่ถูก-เว้นข้อที่ผิด ก็จะได้เต็ม ถ้าเผอิญไปกาข้อที่ผิด ก็จะไม่ได้คะแนนนั่นเอง ตัวอย่างการให้คะแนน (สมมติคำตอบที่ถูกคือ ก. และ ค.) ตัวอย่างข้อสอบจาก https://blueprint.mytcas.com/tgat3-93/ มาลองดูตัวอย่างกัน! 👇 เหตุการณ์ […]

ศัพท์ TGAT พาร์ท 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต ที่ควรรู้

ศัพท์ TGAT พาร์ท 3

สำหรับ TGAT Part 3 : Future Workforce Competencies น่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับน้องๆ หลายคน ซึ่งในการทำงานจริง จะมี Keyword ที่เป็นเหมือนหลักในการทำงานให้ผ่านลุล่วงไปได้ วันนี้พี่เลยรวบรวม Keyword สมรรถนะการทำงานต่างๆ มาไว้ให้น้องๆ ศึกษากันก่อนได้เลย Growth Mindset : แนวคิดที่อยากพัฒนา เรียนรู้ ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เข้ามา Empathy : ทักษะความเข้าใจ ทั้งคนในทีมและผู้ใช้บริการ (ผนวกอยู่ใน Design Thinking) Metacognition : ”การรู้คิด” หรือ “อภิปัญญา” คือสามารถรู้ทันและวิเคราะห์ความคิดของตนได้ Critical thinking : การคิดเชิงวิพากษ์ คือการรับรู้และตัดสินใจโดยมีการตั้งคำถามและหาเหตุผลเสมอ Logical Thinking : การคิดเชิงตรรกะ คือการวิเคราะห์หาเหตุผลแท้จริงในการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอน Self-Awareness : การตระหนักรู้ถึงตัวเอง เช่น ถนัดอะไร มีความสุขกับอะไร มีคุณค่ากับสิ่งไหน […]