เตรียมตัวรับมือแนะวิธี เตรียมตัว ส่งลูกเข้า ม.1 ให้สำเร็จ

เข้า ม.1

ช่วงชั้นสำหรับน้องๆ ประถมตอนปลาย เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและต้องเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเรียนในระดับมัธยมต้น ผู้ปกครองหลายๆ คนต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เพื่อส่งลูกเข้าในโรงเรียนที่คาดหวัง เรามีวิธีมาแนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้ปกครองเพื่อส่งลูกเข้า ม.1 ได้สำเร็จ 1. เลือกโรงเรียนเป้าหมายที่ต้องการสอบเข้า โดยแนะนำว่าควรเลือกโรงเรียน ที่มีชื่อเสียงมากกว่าโรงเรียนปกติทั่วไป (แต่ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนทั่วไปไม่ดี) โดยถ้าหากเราเลือกส่งลูกเข้าโรงเรียนดัง โรงเรียนเหล่านี้ย่อมมีมาตรฐานในการคัดเลือกคนที่สูงกว่า ดังนั้นจึงมีหลักสูตรที่เข้มมากกว่านั่นเอง ทั้งนี้เราต้องประเมินศักยภาพและความต้องการของเด็กด้วย อย่าเอาแต่ความต้องการของพ่อแม่ 2. โดยแนววิชา ที่จำเป็นในการสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนชั้นนำ นั้นจะเน้นที่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นวิชา ที่มีความเข้มข้น ของการเรียนช่วง ม. ต้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม วิชาแนวภาษา ก็ไม่ควรที่จะละเลยเช่นกัน ควรให้น้องๆ เตรียมตัวและฟิตกับวิชาเหล่านี้มากๆ นั่นเอง 3. ถ้าเป็นไปได้ ผู้ปกครองควรวางแผนและให้น้องๆ เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ตั้งแต่ช่วงประมาณ ป.4 – ป.5 เพราะจะเป็นช่วงที่ยืดหยุ่นค่อยๆเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่ จะได้ไม่ต้องมาอัดช่วงท้ายในทีเดียว และยังทำให้มีเวลาเตรียมตัวได้มากกว่าการเริ่มต้นเตรียมตัวในช่วง ป.6 ซึ่งจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยกว่า นอกจากนั้นการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของบทเรียนแต่เนิ่นๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำควบคู่กันไปด้วย 4. […]

ติวเข้า ม.1 เตรียมตัวให้พร้อม แนะทริคการทำข้อสอบปรนัย-อัตนัยให้ฉลุย

ติวเข้าม.1

สำหรับน้องๆ ที่จะต้องเตรียมตัวติวเข้า ม.1 นั้น จะต้องเตีรยมตัวให้พร้อม กับการตะลุยโจทย์ทำข้อสอบให้ชินสำหรับพร้อมลงสนามสอบนั้น บทความนี้เรามีเทคนิคการทำข้อสอบปรนัย-ข้อสอบอัตนัย มาฝาก เทคนิคการทำข้อสอบปรนัย 1. มีสมาธิอ่านทำความเข้าใจคำถามอย่างระมัดระวัง อย่าให้โจทย์หลอก โดยเฉพาะคำว่า ไม่ใช่, มากที่สุด, น้อยที่สุด เป็นต้น 2. อ่านคำตอบที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดทุกข้อ ก่อนตัดสินใจเลือกข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว 3. ไม่ควรใช้เวลานานกับคำถามข้อใดข้อหนึ่ง ควรเผื่อเวลาในการทำให้ดี โดยถ้ายังคิดไม่ออก ควรเว้นไว้ก่อน แต่ต้องทำเครื่องหมายไว้เพื่อกลับมาทำ 4. ตรวจสอบเวลาและข้อสอบที่ทำ 5. หากต้องตอบคำถามข้อที่ไม่แน่ใจ ควรตัดตัวเลือกที่เห็นว่า ไม่ถูกออกก่อน แล้วพิจารณาข้อที่เหลืออย่างรอบคอบ 6. ควรทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 7. คำถามที่จำเป็นต้องมีการคิดคำนวณ สามารถคิดคำนวณ และทดเลขลงในกระดาษคำตอบของแบบทดสอบได้ เทคนิคการทำข้อสอบอัตนัย 1. เริ่มต้นด้วยประโยคที่เป็นคำตอบที่ตรง และถูกที่สุด 2. ตอบในย่อหน้าแรก ด้วยคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ในย่อหน้าแรกในการตอบคำถาม ให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุด 3. การตอบในย่อหน้าต่อมา เป็นเหตุผลรอง คำตอบในย่อหน้าต่อมา ต้องเป็นเหตุผลรอง และขยายย่อหน้าแรกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4. […]