Upskill คะแนน GAT ให้สูง โอกาสติด สู่คณะที่ใช่สูง

คะแนนแกทเชื่อมโยง

ทำคะแนน GAT ให้ปัง Upskill ให้ฟิต มีโอกาสสอบติดเข้าสู่คณะที่ใช่สูง คะแนน GAT สูง โอกาสติดสูง 1. คะแนน GAT ใช้คิดสัดส่วนในการคำนวณยื่นคะแนน TCAS สูงสุดถึง 50% ถ้าได้คะแนน GAT สูง ก็จะช่วยดึงคะแนน TCAS ให้สูงขึ้นด้วย 2. ข้อสอบ GAT อัพคะแนนง่ายกว่าวิชาอื่นๆ อย่าง PAT1 PAT2 หรือ PAT3 เพราะข้อสอบ GAT มีแค่ 2 ส่วน คือ GAT เชื่อมโยง ที่มีจำนวนแค่ 20 ข้อ 150 คะแนน และ GAT ภาษาอังกฤษมี 60 ข้อ 150 คะแนน รวม 300 คะแนน […]