เหลือเวลาไม่ถึงปี! มาดูสถิติข้อสอบชีวะ สามัญ ปี 61-62-63

ข้อสอบชีวะ

ทำความรู้จักกับชีวะ วิชาสามัญ กันครับจ้า น้องๆ DEK 64 และ DEK65 ทุกคน นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก 9 วิชาสามัญกันอย่างแน่นอน ซึ่ง 9 วิชาสามัญนี้ได้แก่ 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาสังคมศึกษา 3. วิชาภาษาอังกฤษ 4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 5. วิชาฟิสิกส์ 6. วิชาเคมี 6. วิชาชีววิทยา 8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์) 9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์) สำหรับน้องๆ ที่อยากเข้าคณะแพทย์ น้องๆ ต้องใช้คะแนนของ 9 วิชาสามัญ สำหรับการสอบเข้าแพทย์ฯ ในระบบ กสพท. และระบบรับตรงของหลายมหาวิทยาลัย ดังนั้นชีวะ วิชาสามัญนี้จำเป็นมาก น้องต้องรู้ข้อสอบชีวะ ในเรื่องของเนื้อหาการออกสอบนั้น เนื้อหาครอบคลุม ชีวะ ม.ปลาย ทั้งหมด […]