นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)
ชีววิทยา

แพทย์ศาสตร์ (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • โล่คะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน
  • โล่คะแนนสูงสุดวิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาชีววิทยา ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • คะแนนสูงสุดอันดับ 2 วิชาเคมี ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์ศาสตร์(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้คิดค้น พัฒนา BioMAP เพื่อการเรียนชีววิทยา

ที่สุดแห่ง ชีวะ ม.ต้น
ฉีกกฏเดิมๆ ในการเรียนสนุกตลอดการเรียนรู้

ที่สุด แห่งความเข้าใจ… เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นภาพ

ที่สุด แห่งคุณภาพ… สอนสดทุกปี ตำรา 4 สี HD ทั้งเล่ม

ที่สุด ของความครบถ้วน… เนื้อหากระชับ ครบถ้วนครอบคลุมการสอบ IJSO

Video