ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ (พี่เต้ย)
ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 100 เต็ม และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก เกรด 4.00 

  • ฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ Entrance ปี 2542
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00
  • อดีตนักเรียนทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี Mitsubishi Electric Foundation Thailand, ระดับปริญญาโท – เอก The University of Alberta, Canada
  • อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechatronics มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยบูรพา (2553-2554)
  • อาจารย์พิเศษ Gifted Program โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เข้าใจไม่ใช่จำ ทำโจทย์ได้ทุกแบบ

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่มากมายให้เหลือเพียง 1 หน้า เพื่อใช้สอบได้จริง

จับเวลาทำโจทย์ และพบโจทย์ฝึกสมองที่มากขึ้น ครอบคลุม 5 สนาม

เข้มข้น แต่ไม่เครียด สอดแทรกแนวคิด และเทคนิครับมือในวันสอบ

Video