เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)
เคมี

เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผู้แทนการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ในระดับ สอวน. และสสวท.
  • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A
  • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 เข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์
  • ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
  • นักศึกษาวิจัยห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้คิดค้น พัฒนา K-TIPS เพื่อการเรียนเคมี

เข้าใจไม่ใช่จำ ทำโจทย์ได้ทุกแบบ

เข้าใจง่าย…
จำได้นาน

กระชับ…
เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ

เรียนรู้จากประสบการณ์…
เพื่อประยุกต์ใช้จริง

Video