ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ (พี่เฟรน)
ฟิสิกส์

ผู้ก่อตั้งกลุ่มฟิสิกส์นอกเมือง

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (เน้นการสอนฟิสิกส์) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ฟิสิกส์นอกเมือง และ โครงการติวเข้ม ด้านฟิสิกส์ ทั่วประเทศ

เข้าใจไม่ใช่จำ ทำโจทย์ได้ทุกแบบ

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่มากมายให้เหลือเพียง 1 หน้า เพื่อใช้สอบได้จริง

จับเวลาทำโจทย์ และพบโจทย์ฝึกสมองที่มากขึ้น ครอบคลุม 5 สนาม

เข้มข้น แต่ไม่เครียด สอดแทรกแนวคิด และเทคนิครับมือในวันสอบ

Video