พี่ตั๊ก
ศุจิกา จาตุรนต์พงศา

พี่ชัวร์
ศิริชัย เพชรชู

พี่ปาล์ม
พุทธชาด จันทร์เมือง