Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบคอร์สแล้ว ชั่วโมงยังเหลืออยู่ ฟังทางนี้

ออนดีมานด์ใจดีแจกไม่อั้น เมื่อน้องกด “ยืนยัน” หมดอายุคอร์ส
รับสิทธิพิเศษทันที!
รับคะแนน MyOndemandReward 300 คะแนน ต่อคอร์ส
หรือ Lotto 15 ใบ เพื่อลุ้นรับรางวัล ประกาศรางวัล 8 พ.ค. 2564

*หมายเหตุ

1. เมื่อกดรับสิทธิแล้ว คอร์สเรียนจะหมดอายุทันที
2. การรับสิทธิ์คะแนน My OnDemand Reward
– นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนน My OnDemand Reward ได้ตั้งแต่ 12:00 น. ในวันถัดไป โดยติดต่อที่สาขาหรือ Call Center โทร. 02-251-9456 เท่านั้น
– คะแนน My OnDemand Reward ที่ได้รับจากโครงการนี้ สามารถใช้ได้ที่สาขาเท่านั้น และมีอายุการใช้เงิน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนน