กรอกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการสอบ (เฉพาะน้องม.5 ที่สนใจรอบ 2,3 เท่านั้น)

น้องๆ ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ระบุมาก่อน หรือต้องการทำข้อสอบวัดระดับฯ เพื่อให้สะท้อนความสามารถด้านภาษาของตนเองในปัจจุบัน สามารถ คลิกลิงก์ สำหรับการสอบ MOCK IELTS โปรดระบุชื่อ/นามสกุล และข้อมูลให้ตรงกับชื่อผู้สมัคร [Placement test] IELTS 2023 ด้านล่าง (ทางเจ้าหน้าที่จะเลือกเฉพาะการทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ⬇⬇