PACK Biology TCAS 2020

รายละเอียดคอร์ส ชีววิทยา ม.ปลาย แข่งขัน Pack Biology TCAS ชีววิทยา สอนโดย พี่วิเวียน ออนดีมานด์ เข้าใจง่าย จำได้นาน ทำข้อสอบได้จริง มีเทคนิคช่วยจำ “Bio Map” เป็นตัวช่วย – สอนเนื้อหาทุกเรื่องอย่างละเอียด – สอนจับประเด็น คิดอย่างเป็นระบบ – เนื้อหากระชับ ครบถ้วน ครอบคุลมสนามสอบแข่งขัน – “Bio Map” จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ – “ตำราพูดได้” เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

กลุ่มเคมี TCAS เล่ม 1-5

รายละเอียดคอร์ส เคมี ม.ปลาย แข่งขัน TCAS เคมี PAT 2 และวิชาสามัญ เล่ม 1-5 สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์ ***ตำราคอร์ส 3301 ,3302 ,3303 และ K-Tips Premium จัดส่งให้ได้ทันที ตำราคอร์ส 3304-3305 และ 1,000 มูเตลู จัดส่งให้วันที่ 19 พฤษภาคม 2563*** จัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี ครอบคลุมข้อสอบสนาม TCAS และภูมิภาค – เน้นเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย – เข้มข้น กว่าเนื้อหา ม.ปลาย – เน้นความเข้าใจเพื่อการทำข้อสอบ – พร้อมข้อสอบเก่าจากทุกสนามย้อนหลัง 30 ปี – มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip – เหมาะกับ […]

Math Admissions TCAS (PACK)

รายละเอียดคอร์ส Pack Math Admissions TCAS PAT1 เลข ม.ปลาย แข่งขัน สอนโดย พี่แท็ป เอเลเวล ข้อสอบอัพเดทปีล่าสุด พร้อมด้วยเทคนิค APoint ให้น้องๆ ทำโจทย์ได้ทุกแนวสนามสอบ

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 1-7

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 1-7 รายละเอียดคอร์ส ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 1-7สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่่เกรท พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์– เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ– รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ– เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ สนใจหลักสูตร Click!