รายละเอียดคอร์ส

ชีววิทยา ม.ปลาย แข่งขัน Pack Biology TCAS ชีววิทยา
สอนโดย พี่วิเวียน ออนดีมานด์

เข้าใจง่าย จำได้นาน ทำข้อสอบได้จริง มีเทคนิคช่วยจำ “Bio Map” เป็นตัวช่วย
– สอนเนื้อหาทุกเรื่องอย่างละเอียด
– สอนจับประเด็น คิดอย่างเป็นระบบ
– เนื้อหากระชับ ครบถ้วน ครอบคุลมสนามสอบแข่งขัน
– “Bio Map” จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ
– “ตำราพูดได้” เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที