ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 1-7

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 1-7
สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่่เกรท พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์
– เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
– รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
– เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ