รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน TCAS เคมี PAT 2 และวิชาสามัญ เล่ม 1-5
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์

***ตำราคอร์ส 3301 ,3302 ,3303 และ K-Tips Premium จัดส่งให้ได้ทันที
ตำราคอร์ส 3304-3305 และ 1,000 มูเตลู จัดส่งให้วันที่ 19 พฤษภาคม 2563***


จัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี ครอบคลุมข้อสอบสนาม TCAS และภูมิภาค
– เน้นเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
– เข้มข้น กว่าเนื้อหา ม.ปลาย
– เน้นความเข้าใจเพื่อการทำข้อสอบ
– พร้อมข้อสอบเก่าจากทุกสนามย้อนหลัง 30 ปี
– มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip
– เหมาะกับ นักเรียนที่ปูเนื้อหา ม.ปลายมาแล้ว