**เหมาะสำหรับน้องที่จะสอบ TCAS ปี 2565 #DEK65***
***โปรโมชั่นกรอกโค้ดTCASCHEM ส่วดลด 700 บาท เหลือ 7,200 บาท***
แถมฟรี หนังสือสรุปสูตร K-TIP All in One ปกแข็ง และตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ มูเตลู
(โปรโมชั่นนี้เฉพาะน้องซื้อคอร์สเคมี TCAS 3399-S07 เท่านั้น)

แบ่งการส่งตำราให้น้อง 2 Lot

Lot 1 : เคมี TCAS เล่ม 1,2 หนังสือ 1000ข้อมูเตลู
ส่งภายใน 15/02/64
Lot 2 : เคมี TCAS เล่ม 3,4,5, และสรุปสูตร K-tip ปกแข็ง
ส่งภายใน 29/03/64

*คอร์สเคมี TCASเป็นการทยอยลงระบบ*

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน TCAS เคมี PAT 2 และวิชาสามัญ เล่ม 1-5
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์
จัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 3 ปี ครอบคลุมข้อสอบสนาม TCAS และภูมิภาค
– เน้นเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
– เข้มข้น กว่าเนื้อหา ม.ปลาย
– เน้นความเข้าใจเพื่อการทำข้อสอบ
– พร้อมข้อสอบเก่าจากทุกสนามย้อนหลัง 3 ปี
– มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip
– เหมาะกับ นักเรียนที่ปูเนื้อหา ม.ปลายมาแล้ว