เตรียมนับถอยหลัง! สอบ 9 วิชาสามัญ กำลังจะมา!!!

พริบตาเดียวฉีกปฎิทินเดินหน้าเข้าสู่ 3 เดือนสุดท้ายของปี 2559 แล้วไม่ใช่แค่เทศกาลปีใหม่ ที่เราต่างรอคอยแต่ยังมีอีกสิ่งสำคัญที่นักเรียนม. 6 พลาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือ “การสอบ 9 วิชาสามัญ” แต่เอ๊ะ! 9 วิชาสามัญคืออะไร? ทำไมต้อง 9 ทำไมไม่ 7 วิชาสามัญดังเดิม เรื่องนี้มีคำตอบ

สอบ 9 วิชาสามัญ คืออะไร?

เป็นการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรงซึ่งปี 2559 ยังคงระบบการสอบตามเดิมเพิ่มเติมคือสทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญจากเดิม  7 วิชาเพิ่มอีก 2วิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปรวมเป็น  9  วิชา เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการทดสอบของเด็กสายศิลป์นั่นเอง

สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญทปอ. ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ ณ วันสอบต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นม.6  ขึ้นไปเท่านั้นเท่ากับม. 5 ไม่มีสิทธิ์สอบ 9 วิชาสามัญ นั่นเองค่ะ

9 วิชาสามัญ สอบอะไรบ้าง?

  1. วิชาภาษาไทย
  2. วิชาสังคมศึกษา
  3. วิชาภาษาอังกฤษ
  4. วิชาคณิตศาสตร์
  5. วิชาฟิสิกส์
  6. วิชาเคมี
  7. วิชาชีววิทยา
  8. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนร.สายศิลป์)
  9. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนร.สายศิลป์)

เห็นรายชื่อ 9 วิชา อย่าเพิ่งตกใจไป! เพราะน้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบครบทั้ง 9 วิชา เพียงแต่เลือกสอบรายวิชาเฉพาะที่ “คณะหรือมหาวิทยาลัย” ที่เราต้องการเข้ากำหนดมาเท่านั้น อย่างคณะที่รับเด็กสายวิทย์ต่างๆ จะสอบประมาณ 5-7 วิชาส่วนคณะของเด็กสายศิลป์จะสอบประมาณ 3-5 วิชาซึ่งจำนวนรายวิชาอาจแตกต่างกันไปตามคณะ และมหาวิทยาลัยนั้นๆ

9 วิชาสามัญ สอบเมื่อไหร่?

สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ ในปีการศึกษา 60 เปิดรับสมัครสอบได้ในวันที่ 5 – 24 ตุลาคม 2559 จัดสอบในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มกราคม 2560

โดยคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ นั่นเท่ากับว่าน้องๆ ต้องรีบหาคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ เพื่อจะได้วางแผนการอ่านหนังสือสอบได้อย่างครบถ้วน เพราะอย่าลืมว่า “น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทั้ง 9 วิชาสามัญ” แต่เลือกสอบเฉพาะวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนดมาเท่านั้น ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

…อย่าชะล่าใจเด็ดขาด เพราะเรามีเวลาเตรียมสอบไม่เกิน 90  วันนับจากอ่านบทความนี้จบ / ขอให้โชคดีทุกวิชาสอบ Ondemand

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.niets.or.th

News & Promotion

บทความที่น่าสนใจ