How to ทำ “Portfolio” ยังไงให้ปัง พร้อมสอบสัมภาษณ์ เข้ามหาลัย

How to ทำ “Portfolio” ยังไงให้ปัง พร้อมสัมภาษณ์

หลาย ๆ คนน่าจะรู้จักสิ่งนี้ดี นั่นก็คือ Portfolio ซึ่งเป็นสิ่งทีี่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็ก ในการเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงประถม น้อง ๆหลายคนน่าจะเคยได้มีการเก็บชิ้นงานที่ทำไว้ที่แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio แน่นอนว่า การสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย หรือแม้แต่การสมัครงานในบางแห่ง ก็อาจมีการขอดู Portfolio ของเราเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย Portfolio เป็นส่วนสำคัญการอีกอย่างในการสัมภาษณ์ เพราะใน Portfolio จะเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงตัวตนของเราและยังแสดงถึงความสามารถที่เรามี เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราเพิ่มเติม กาารทำ Portfolio มีหลากหลายรูปแบบ ในบางคนอาจททำเป็นเล่มคล้ายหนังสือ และบางคนจัดทำคล้ายแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งการออกแบบแต่ละแบบไม่มีกฎตายตัวที่บอกว่าผิดหรือถูก เราเองสามารถดีไซน์ออกมาให้เป็นตัวตนของเราได้ วันนี้พี่ ๆ OnDemand มาแชร์ How to ทำ Portfolio ยังไงให้ปัง พร้อมสอบสัมภาษณ์ Portfolio ควรมีอะไรบ้าง ? 1.ปกของ Portfolio รูปของน้อง ๆ  – ควรใช้รูปที่ใส่ชุดสุภาพ  หรือชุดนักเรียนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของของชิ้นงาน ชื่อของเจ้าของผลงาน – ควรใส่ชื่อเจ้าของผลงานที่เห็นได้ชัด สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ […]