คอร์ส & แผนการเรียน สำหรับสอบหมอ
และวิทย์ สุขภาพ ปีการศึกษา 2566

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

ระดับชั้น
รหัสคอร์ส
ชื่อบท
รายละเอียดคอร์ส
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ม.ปลาย
9997Pack ติวเข้มความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา พาร์ทเชื่อมโยง และพาร์ท จริยธรรม

ภายในคอร์สประกอบด้วยเนื้อหา
1. ความสามารถด้านคิดคำนวณ และเชาวน์ปัญญา

2. การจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3. การเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล

4. จริยธรรมทางการแพทย์

เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย / เตรียมความพร้อมเพื่อสอบวิชาความถนัดแพทย์ ครบทุกพาร์ท
9998Pack Upskill ความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา พาร์ทเชื่อมโยง และพาร์ท จริยธรรมภายในคอร์สประกอบด้วย
1. โจทย์แนวข้อสอบ Part ความสามารถด้้านคิดคำวณและเชาวน์ปัญญา
2. โจทย์แนวข้อสอบ Part จับใจความ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
3. โจทย์แนวข้อสอบ Part เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
4. โจทย์แนวข้อสอบ Part จริยธรรมทางการแพทย์

เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำโจทย์ข้อสอบวิชาความถนัดแพทย์ จับเวลาในการทำข้อสอบ ครบทุกพาร์ท

(นักเรียนควรเรียนคอร์ส 9996 Pack ติวเข้มความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา พาร์ทเชื่อมโยง และพาร์ท จริยธรรม มาก่อน)

9996Pack ติวเข้มความถนัดแพทย์ และ Upskill ความถนัดแพทย์

ภายในคอร์สประกอบด้วยเนื้อหา
1. ความสามารถด้านคิดคำนวณ และเชาวน์ปัญญา

2. การจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3. การเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล

4. จริยธรรมทางการแพทย์

1. โจทย์แนวข้อสอบ Part ความสามารถด้านคิดคำวณและเชาวน์ปัญญา
2. โจทย์แนวข้อสอบ Part จับใจความ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
3. โจทย์แนวข้อสอบ Part เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
4. โจทย์แนวข้อสอบ Part จริยธรรมทางการแพทย์

เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย / เตรียมความพร้อมเพื่อสอบวิชาความถนัดแพทย์ และฝึกทำโจทย์ จับเวลาในการทำข้อสอบ ครบทุกพาร์ท
Your subscription could not be saved. Please try again.
น้องๆได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

#Dek67 อย่าพลาด รวมเรื่อง สนาม TCAS 

พี่ออนดีมานด์รวมทุกเรื่อง! มาให้น้องๆได้เตรียมตัว

ม.6

Pack APPLIED Math Admissions TCAS For Dek 67

PACK เคมี TCAS เล่ม 1 – 5 For Dek 67

Pack ติวเข้มความถนัดแพทย์ และ Upskill ความถนัดแพทย์

PACK UpSkill A-Level (คณิต,ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ)

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ