Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

อาชีพในฝัน ! สายวิทย์-สายศิลป์ เลือกอนาคตที่ใช่..ไม่ตกงาน

ในวันที่โลกหมุนไวจนปรับตัวตามแทบไม่ทัน เพียงพริบตาก็เกิดอาชีพใหม่ ๆ หลากหลายขนาดที่ตัวเราใน 10 ปีที่แล้วอาจคาดไม่ถึงว่าแบบนี้ก็สร้างรายได้ได้เหรอ!? แล้วอีก 10 ปีข้างหน้าล่ะ จะเป็นอย่างไร? อาชีพในฝัน ของเรา จะยังเวิร์คอยู่ไหม? … มาเตรียมรับมือไปพร้อมกันกับ OnDemand ในบทความนี้ครับ

“ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะทำให้มีคนตกงานสูงถึง 5,000,000 – 7,000,000 คน “

แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องกังวลเพราะยังมีพื้นที่มากมายสำหรับแรงงานที่มีทักษะรองรับอาชีพต่อไปนี้..!

 

งานด้านวิศวกรรม (Engineering)

 

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

เทรนด์สิ่งแวดล้อมจะมาแรงมากในอนาคต เราจะเผชิญกับภาวะโลกร้อนและปัญหาจากขยะมหาศาล จึงต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถวิจัย แก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อให้มีน้ำ อากาศ และที่ดินที่มีสุขภาพดีสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้

ทักษะที่ต้องมี

– ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี

– ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม

– ความรู้ด้านการทดลอง

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน้าที่ของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือการจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้โดยตรง ช่วยเพิ่มความมั่นใจ การตัดสินใจได้ดีขึ้น ได้เปรียบคู่แข่งขันในตลาด หลายบริษัทจึงหันมาสนใจตำแหน่งนี้มากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ทักษะที่ต้องมี

– ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

– ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

– ความรู้เฉพาะสาขา

– ความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์

งานด้าน IT (Information Technology)

 

นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น

สมาร์ทโฟน จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ใกล้ชิดกับเราจนแทบจะเหมือนอวัยวะที่ 33 ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องการแอปที่มาตอบโจทย์ เพิ่มความสะดวกสบายและ กระตุ้นการซื้อสินค้า/ใช้บริการ ทำให้นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นเป็นอาชีพที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการ

ทักษะที่ต้องมี

– ความรู้ด้านการเขียนโค้ด (Coding)

– ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Software/Hardware

– ความรู้ด้านการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์

– ความรู้ด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

– ความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล

งานด้านการแพทย์ (Medical)

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (ผู้สูงอายุ)

สังคมสูงวัยอยู่ไม่ไกลอย่างที่คิด ผู้คนจะอายุยืนมากขึ้น จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตธุรกิจประเภทเนอร์สซิ่งโฮม ดูแลผู้สูงวัยจะขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นนอกจากแพทย์แล้ว นักจิตวิทยา หรือ นักกายภาพบำบัด ก็เป็นที่ต้องการอย่างมากเช่นกัน

ทักษะที่ต้องมี
– Soft Skill เช่น การสื่อสาร

– ความรู้ด้านจิตวิทยา
– ความรู้เกี่ยวกับร่างกาย และ สุขภาพ

– ความรู้ด้านฟิสิกส์ (ในการใช้เครื่องมือ และทำการบริหารร่างกายเฉพาะท่า)

งานด้านการตลาด (Marketing)

 

Marketing eMediamaker

งานการตลาดจะเน้นไปทางออนไลน์มากขึ้น..มากขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eMedia) เพื่อซัพพอร์ตลักษณะเด่นให้สินค้าหรือบริการ สร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นอาชีพที่ท้าท้าย และน่าสนใจในอนาคต

ทักษะที่ต้องมี
– การสื่อสารบูรณาการ

– ความคิดสร้างสรรค์

– ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล

งานด้านกฎหมาย (Lawyer)

 

ทนายความโซเชียลมีเดีย (Social Media Lawyer)

มีคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโลกไซเบอร์มากถึง 5.8 ล้านคดีต่อปี เช่นการปลอมแปลงแอคเคาท์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพราะฉะนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต ถึงตอนนั้นความต้องการทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็จะมากขึ้นตามนั่นเอง

ทักษะที่ต้องมี
– ความรู้เรื่องกฎหมาย

– ความรู้ด้านภาษาอื่น ๆ

– ความรู้เชิงปรัชญา

– ทักษะการสื่อสาร

งานครู (Teacher)

 

ครู

ครูในอนาคต จะเป็นผู้ที่ก้าวออกไปสอนนอกห้องเรียน รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นในการเชื่อมต่อกับนักเรียนทั่วทั้งโลก ทุก ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกสามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้ได้ ครูยังเป็นอาชีพที่จำเป็นในการนำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ

ทักษะที่ต้องมี
– ทักษะการสื่อสาร

– ทักษะการฟัง

– ความคิดสร้างสรรค์

– ความเป็นผู้นำ

– ความรู้เรื่องเทคโนโลยี

งานด้านออกแบบ (Design)

 

นักออกแบบ UI/UX 

นับเป็นหนึ่งอาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ บริษัทหลายแห่งอาจจะรวบงานทั้งสองด้านนี้มาเป็นตำแหน่งเดียวกัน แต่ความจริงแล้ว UI/UX มีรายละเอียดงานที่แตกต่างกัน

UI ย่อมาจาก ‘User Interface’ เน้นไปที่เรื่องการออก การวาด และการสร้างสัญลักษณ์ ‘หน้าจอ’ หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม น่าใช้ เป็นมิตร (User-friendly)

UX ย่อมาจาก ‘User Experience’ เน้นการเก็บข้อมูล ทดสอบ สังเกต และติตดามฟีดแบ็ค เพื่อเอากลับมาพัฒนาตัวสินค้า/บริการ เพื่อให้ผู้ใช้หรือลูกค้ารู้สึกดีและพึงพอใจ

 

ทักษะที่ต้องมี

– ความรู้ด้านการออกแบบ

– ความรู้ด้านการเขียนภาษา HTML / CSS / JavaScript

– ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์

อาชีพทางเลือก (Alternative Careers)

 

Content Creator

ขอเรียกโดยรวมว่า Content Creator ไม่ว่าจะเป็น Youtuber หรือ เพจ Facebook แอคเคาท์ Twitter ที่สร้างเนื้อหาลงบนโลกออนไลน์ ทั้งโปรโมทธุรกิจของตนเองหรือรับโปรโมทจากแบรนด์ต่าง ๆ ก็ดูจะยังไปได้ไกลในอนาคต

ทักษะที่ต้องมี

– ทักษะการเล่าเรื่อง การสื่อสาร

– ความรู้ด้านกราฟิก การตัดต่อวิดีโอ

– ทักษะภาษา

อาชีพตามไลฟ์สไตล์

อาชีพที่มาจากงานอดิเรก หรือ passion ก็ไปได้ดีในยุคนี้ เช่น ครูสอนเวิร์คชอป จำพวกวาดรูป งานฝีมือ เพราะ บางคนก็หาความรู้เพิ่มเพื่อมาต่อยอดทำธุรกิจส่วนตัว หรือบางคนก็อยากหาอะไรทำเพื่อผ่อนคลาย พักจากความเครียดและความกดดันจากงานประจำ 

ทักษะที่ต้องมี

– ความรู้ด้านการตลาด

– ความคิดสร้างสรรค์

– ความรู้เฉพาะสาขา

จะเห็นว่าทักษะที่ต้องมีในแต่ละอาชีพ ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาที่น้อง ๆ เรียนอยู่ อย่างงานวิศวะ ต้องใช้ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ งานครู งานด้านกฎหมาย ก็ต้องมีความรู้สังคมศาสตร์ งานการตลาด-การสื่อสาร ภาษาก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก ดังนั้นวิชาพื้นฐานต่าง ๆ จะมองข้ามไปไม่ได้เลย ต้องเอาให้แม่น และนำไปต่อยอดให้ได้

อ่านจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับ อาชีพที่มาแรงในยุคดิจิตอล ทั้งกับสายวิทย์และสายศิลป์ ที่ OnDemand นำมาฝากกัน นี่เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น อนาคตภายภาคหน้าแม้หุ่นยนต์จะเริ่มเข้ามาแทนที่หลาย ๆ อาชีพ แต่ความจริงแล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางสำหรับมนุษย์อย่างเรา ๆ ที่สำคัญคือต้องหมั่นพัฒนาตัวเอง ตามเทรนด์โลกให้ทันอยู่เสมอนะครับผม

จะสายวิทย์หรือสายศิลป์ ก่อนจะไปถึง อาชีพในฝัน ด่านสำคัญที่ต้องเผชิญเหมือนกันก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย!

ข่าวดีสำหรับน้องสายศิลป์ ตอนนี้สามารถเรียนวิชาไทย-สังคม กับ อ.ปิง DA’VANCE ได้ที่ OnDemand ทั้ง 15 สาขา แล้วนะคร๊าบ