คอร์ส & แผนการเรียนรวม ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2567

สำหรับสอบ TCAS และ แข่งขัน

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

ชั้น
วิชา
ปิดเทอม 2เทอม 1ปิดเทอม 1เทอม 2
มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67ต.ค. 66พ.ย.67ธ.ค. 67ม.ค.68ก.พ.68
ม.4
คณิต8281 เซต, ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล, ระบบจำนวนจริง, ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น8282 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เมทริกซ์8283 อัตราส่วนตรีโกณมิติ, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม, ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์, เวกเตอร์และทฤษฎีกราฟ
ฟิสิกส์0281 Pack กลศาสตร์ 10282 Pack กลศาสตร์ 20284 Pack ซิมเปิลฮาร์โมนิกและกลุ่มคลื่น
ชีววิทยา2291 Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา2295 Pack กลุ่มพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ2294 Pack กลุ่มพืช2292 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1
เคมี3291 กลุ่มอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี3292 เคมีกลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์ 3293 กลุ่มแก๊ส อัตรา และสมดุลเคมี
ม.5
คณิต8284 ลำดับและอนุกรม, ความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน8285 แคลคูลัส / สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล8399 APPLIED Math Admissions TCAS
ฟิสิกส์0285 Pack สมบัติสาร0286 Pack ไฟฟ้า1399 Pack V-Series TCAS
ชีววิทยา2293 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 22296 Pack กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ2399 Pack Biology TCAS
เคมี3294 กลุ่มกรด-เบสและไฟฟ้าเคมี3295 กลุ่มเคมีอินทรีย์3399 Pack เคมี TCAS
ม.6
คณิต8399 APPLIED Math Admissions TCAS8309 Upskill คณิตศาสตร์ประยุกต์8318 A-Level คณิต2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (MATH TCAS SATU ๕๕)
/ 8309 Upskill คณิตศาสตร์ประยุกต์
ฟิสิกส์1399 Pack V-Series TCAS1316 Upskill ฟิสิกส์ประยุกต์1311 ฟิสิกส์ติวโค้ง TCAS SOS Upgrade
ชีววิทยา2399 Pack Biology TCAS2307 Upskill ชีววิทยาสามัญ (ประยุกต์)
เคมี3399 Pack เคมี TCAS3307 Upskill เคมีสามัญ (ประยุกต์)
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ