สมัครง่าย
ชำระผ่าน Counter Service
กว่า 9,000 แห่ง ทั่วประเทศ
และธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

คำแนะนำในการสมัครและการชำระเงิน

1. ขั้นตอนการสมัครเรียน

ผ่านทางระบบ OnDemand App หรือติดต่อ Contact Center O2-251-9456 ทางเว็บไซต์ www2.ondemand.in.thหรือติดต่อด้วยตนเอง ที่ OnDemand ทุกสาขา เพื่อรับรหัสการชำระเงิน 10 หลัก ในการกรอกใบลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลและชำระเงิน

2.1 กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรอกข้อมูลในใบชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ครบทั้ง 2 ส่วน และ ตรวจสอบรหัสการชำระเงิน 10 หลัก ให้ถูกต้อง (1ใบ/ 1 รหัสชำระเงิน) นำใบชำระเงินทั้งสองส่วนชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

2.2 กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสกรอกข้อมูลในใบชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ครบเพียงส่วนเดียว และตรวจสอบรหัสการจอง 10 หลัก ให้ถูกต้อง (1ใบ/1รหัสชำระเงิน) นำใบชำระเงินทั้งสองส่วนชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

2.3 กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตสามารถสมัครเรียนและชำระค่าลงทะเบียนได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศค่าธรรมเนียม 2% (กรณีซื้อคอร์สต่ำกว่า 6,500 บาท)

3. รับบัตรนักเรียน

นำหลักฐานต่อไปนี้มารับ บัตรนักเรียนและใบเสร็จรับเงินที่สาขา
1. หลักฐานการโอนเงินหรือใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียน
2. บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

สมัครด้วยตนเอง

นำใบชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสและสลิปที่ได้จาก 7 – 11 ตัวจริง
มาติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์สาขาที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะ

สมัครทางไปรษณีย์

ส่งใบชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสและสลิปที่ได้จาก 7-11 ตัวจริง
พร้อมแนบ ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail (เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ)