คำแนะนำการศึกษา
>>ระเบียบการรับตรง มศว. 57<<
KKU-57-page1.jpg


คณะที่เปิดรับ

- คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะพลศึกษา
– คณะมนุษยศาสตร์
– คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะสังคมศาสตร์
– วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
– วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
– สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ข้อควรรู้สอบตรง มศว

– ทุกคณะมีการสอบข้อเขียน และบางคณะมีสอบปฏิบัติ
– ไม่ใช้คะแนน GAT PAT หรือ O-NET
– พี่ๆ เด็กซิ่ว สามารถสมัครสอบได้ในบางสาขาวิชา เช็คได้ในระเบียบการ
– มีบางสาขาที่เปิดรอบรับตรง และจะไม่เปิดอีกในรอบแอดมิชชั่นกลาง
– สามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขา ถ้าเวลาสอบไม่ตรงกัน
– ช่องการทางสมัครมีทางเดียว คือ สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
– ค่าใช้จ่ายในการสมัคร สาขาวิชาละ 600 บาท
– บางสาขามีกำหนด ต้องมี และต้องส่งแฟ้มผลงานก่อนการสอบข้อเขียน
– สถานที่สอบปีนี้คือ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี , มธ.ศูนย์รังสิต , มศว ประสานมิตร
– รับตรง มศว ครั้งนี้ เป็นรับตรงสนามแรกของเด็กแอดมิชชั่น 57
– ปี 54 ปี 55 และปี 56 สอบตรง มศว มียอดผู้สมัครหลักหมื่น แต่รับได้หลักพัน

กำหนดการ รายละเอียด
28 พ.ค.56 – 23 ก.ค.56 รับสมัครทาง http://admission.swu.ac.th/
21 ก.ย.56 – 22 ก.ย.56 สอบข้อเขียน
12 พ.ย.56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน
23 – 24 พ.ย.56 สอบสัมภาษณ์
20 ธ.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

เว็บไซต์สำคัญรับตรง มศว 57

– เว็บสมัครสอบตรง มศว 57 คลิกที่นี่
– อ่านระเบียบการสอบตรง มศว 57 ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

KKU-57-page2-500x403.jpg