ชัยรัตน์ กันบุญมา (พี่แมน)
GAT

ประวัติครูแมน

  • ผู้ติดตามวิเคราะห์ข้อสอบตั้งแต่ปีแรกของการสอบ GAT
  • มีความเชี่ยวชาญในการแต่งโจทย์แนวข้อสอบจริง
  • หัวหน้าทีมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิค GAT และ ความถนัดแพทย์พาร์ทเชื่อมโยง
  • หนึ่งในทีมพัฒนาระบบการสอน การสอบ เสมือนจริง GAT และความถนัดแพทย์พาร์ทเชื่อมโยง
  • วิทยากร งานติว ระดับประเทศ และงานติวในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศกว่า 300 โรงเรียน