ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์ (พี่ภัทร์)
Ondemand Inter

พัฒนาระบบการเรียน On demand ครั้งแรกในประเทศ

  • ปริญญาโท M.S in Oil & Gas Engineering, University of Aberdeen, United Kingdom (2014)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

Education background

  • Eng Automotive Engineering (1st Class Honours and awarded a medal of excellence), Chulalongkorn University (2012)
  • M.Sc .Oil and Gas Engineering (2nd Class Honours)
  • University of Aberdeen, United Kingdom (2014)

Video