ONDEMAND INTER

ปัจจุบันโลกของเราใกล้กันมากขึ้น การจะเข้าถึงบุคคลต่างเชื้อชาติ ต่างสังคม ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม ก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่ง แต่เราที่อยู่ต่างกันคนละซีกโลกก็สามารถรับรู้เรื่องนั้นๆได้ภายในเสี้ยววินาที ทั้งนี้ประเทศไทยเองก็เช่นกัน เราอยู่ในกลไกการเข้าสู่ความเป็นอินเตอร์ของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่คือความสำคัญที่ Ondemand Inter มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้การศึกษาเป็นเรื่องเดียวกันทั้งโลก

เราจึงได้พัฒนาหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอนตามแบบฉบับ Ondemand Inter  อีกทั้งได้นำเอานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้แสวงหาความรู้ เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลใหม่ๆ ค้นหาตัวเองไปพร้อมกับพี่ภัทร์ และ ทีมพี่แนะแนวผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ในระดับอินเตอร์เพื่อให้น้องมีความสุขกับการพัฒนาตนเอง รวมทั้งสร้างน้องให้พร้อมสำหรับหลักสูตรอินเตอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ในมุมมองของการศึกษา Ondemand Inter เชื่อว่าการได้มอบการศึกษาที่ดี สามารถเป็นแรงผลักดันนำไปต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ การกำเนิดนวัตกรรมใหม่ๆ และสิ่งที่ดีงามต่างๆ ให้เกิดกับโลกของเรา และนี่คือภาระกิจของ Ondemand Inter