มัธยมศึกษาตอนต้น

#ทีมMwit

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A1113 UpSkill ฟิสิกส์เข้ามหิดลฯและจุฬาภรณ์ 36:00 47:00 3,600.-
A8117 UpSkill คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯและจุฬาภรณ์ 39:30 51:00 3,600.-

#ทีมTU

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A1112 UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เข้าเตรียม 36:00 47:00 3,600.-
A8116 UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียม 36:30 47:30 3,600.-

#ทีมติวโค้ง

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A9201 โค้งสุดท้ายมหิดล
(เลข/ฟิสิกส์/ชีววิทยา/เคมี)
18:00 23:30 2,500.-
A7902 ติวโค้งสุดท้ายมหิดลฯ รอบ 2 11:00 14:30 3,000.-
A9202 ติวโค้งสุดท้ายเตรียมฯ 18:00 23:30 2,900.-

#ทีมเด็กเตรียม

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A0223 Upskill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม. 4 เทอม 1 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 18:00 23:30 1,800.-
A8218 Upskill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 1 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 18:00 23:30 1,800.-

ม.ปลาย

#ทีม Admissions

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A8308 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ PAT1 91:00 118:30 3,000.-
A1308 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 8 :ตะลุยโจทย์ 52:00 68:00 3,400.-
A2308 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีววิทยา 11:30 15:00 1,800.-
A9107 คอร์สตะลุยโจทย์ N-Series 51:00 66:30 3,000.-
A1399 ฟิสิกส์ PAT2 V-series (เวอร์ชั่นปี 60)
ขายเฉพาะ Shoponline
0:0_ 0:0_ 6,375.-
A9199 ฟิสิกส์ PAT3 N-series (เวอร์ชั่นปี 59)
ขายเฉพาะ Shoponline
0:0_ 0:0_ 5,100.-

#ทีมวิชาสามัญ

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A8309 UpSkill คณิตศาสตร์สามัญ 24:00 31:30 2,400.-
A0374 Upskill ฟิสิกส์สามัญ 33:00 43:30 2,400.-
A2307 Upskill ชีววิทยาสามัญ 23:00 30:00 2,400.-
A3307 Upskill เคมีสามัญ 24:00 31:30 2,400.-
A8311 UpSkill คณิตศาสตร์สามัญ 2 15:00 19:30 1,800.-
A9308 Upskill วิทยาศาสตร์สามัญ2 38:00 49:30 2,800.-

#ทีม O-NET

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A8302 คณิตศาสตร์ O-Net 53:00 69:00 4,000.-
A9302 ฟิสิกส์ O-Net 15:00 19:30 1,500.-
A9303 เคมี O-net 22:30 30:00 1,500.-
A9304 ชีววิทยา O-NET 11:30 15:00 1,500.-
A9305 ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา O-Net 19:00 25:00 1,500.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A9301 Pack วิทยาศาสตร์ O-NET (9302-9305) 71:30 93:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,500.-

#ทีม ม.อ.

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา

#ทีม มข.

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
A1314 UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อเพื่อสอบโควต้า มข. 37:00 48:30 2,400.-