เรียนชีวะที่ไหนดี
เรียนเคมีที่ไหนดี
เรียนต่อโรงเรียนไหนดี