โรงเรียนดัง

จบม.3 แล้วจะเรียนต่อโรงเรียนไหนดี สำหรับน้องคนไหนที่อยากสอบเข้าม.4 แต่ยังไม่รู้ว่า จะเข้าโรงเรียนอะไรดี ลองมาดูลิสต์ โรงเรียนชื่อดัง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยครับ

ป.ล. อันดับที่เรียงไม่ได้เรียงตามตามค่ายอดนิยม หรือตามคะแนนใดใดทั้งสิ้นครับ

8 โรงเรียนดัง สำหรับน้อง ม.ต้นที่จะต่อ ม.4

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนดัง

โรงเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมปลายแห่งแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และเป็นโรงเรียนที่รวบรวมเด็กหัวกะทิเอาไว้มากมาย และแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนยอดนิยม ที่ไม่ว่าใครก็อยากเข้าไปเรียนครับ แต่ก็เป็นโรงเรียนที่สอบเข้ายากมากๆ แต่ถ้าสอบติดแล้ว เขาว่ากันว่าเด็กที่สอบเข้าได้มักจะสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางที่ดีในอนาคต เพราะหากได้เข้าไปเรียน จะได้รับความรู้ที่จัดเต็มเลย ซึ่งโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กที่ถนัดสายวิทย์-คณิตเท่านั้น เพราะมีทั้งสายศิลป์ภาษา และวิทย์-คณิตครับ

2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนดัง

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเช่นกันครับ ไม่ว่าใครก็น่าจะได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนนี้เป็นอย่างดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนชายล้วนก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น 1 ในกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมของทั้ง 4 โรงเรียน เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สอบเข้ายากมากๆ ครับ ปัจจุบันยังมีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครืออีก 10 แห่งครับ

3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนดัง

น้องคนไหนที่อยากเรียนต่อม.4 แบบเน้นวิทย์-คณิตเป็นพิเศษ พี่ขอแนะนำโรงเรียนนี้เลยครับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และมีคุณภาพระดับประเทศ โรงเรียนนี้ถือว่าเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับ ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรคนสำคัญในด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี แต่โรงเรียนแห่งนี้ก็มีความโหด ความหินในการสอบเข้าเหมือนกัน เขาว่ากันว่าอัตราการรับเข้านักเรียนมีเพียงแค่ 1.5% เท่านั้น (สมมุติถ้ามีเด็กนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าจำนวน 20,000 คนต่อปี แต่รับเพียง 240 คนเท่านั้น)

4. โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

โรงเรียนดัง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้ก่อตั้งขึ้นตามดำริของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น พลเอกมังกร พรหมโยธี และ ศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ โดยเริ่มวางโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน กำหนดตั้งเป็นหน่วยสาธิตในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับวิทยาลัยวิชาการศึกษา พร้อมบริจาคที่ดินจำนวน 19 ไร่ข้างหลังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบริเวณถนนสนามม้า (ถนนอังรีดูนังต์ในปัจจุบัน)ให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ) เพื่อเป็นที่ฝึกงานของนิสิตกับครูที่ต้องบรรจุฝึกงานก่อนไปสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อม สังกัดกองเตรียมอุดมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , วิทยาลัยวิชาการศึกษา กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เรียกชื่อว่า โรงเรียนสาธิต เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ก่อตั้งมายาวนาน และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเช่นกันครับ ส่วนเรื่องอัตราการแข่งขันสูงไม่แพ้โรงเรียนชั้นนำอื่นๆ เลยครับ

5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

โรงเรียนดัง

น้องๆ คนไหนมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเข้าคณะแพทย์ หรือคณะอื่นที่เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ล่ะก็ ขอแนะนำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ที่เน้นด้านวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ จัดตั้งขึ้นตามจุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสามารถของเด็กไทย และทรงมุ่งมั่นส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมีอยู่ 12 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ นครนครศรีธรรมราช , เชียงราย, ตรัง, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สตูล, เพชรบุรี, เลย, พิษณุโลก, ลพบุรี, ปทุมธานี และชลบุรีเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าไปเรียนรู้แบบจัดเต็มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สอบเข้ายากเช่นกัน อย่างน้อยๆ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา, คะแนนสะสมรวมวิชาวิทยาศาสตร์, วิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 เลยทีเดียวครับ

6. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนดัง

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายครับ และแบ่งเป็นห้องเรียนหลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเน้นวิทย์-คณิต เน้นภาษา เป็นต้นครับ

7. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนดัง

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนชื่อดัง และมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพครับ อีกทั้งมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง มีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใครที่กำลังจะจบม.3 และอยากมาเป็นศิษย์โรงเรียนบดินทรเดชาก็ลองมาสอบเข้าม.4 ที่นี่กันได้ครับ

8. โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนดัง

นี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนแนวสายวิทย์-คณิตที่น่าสนใจ โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดย กลุ่ม ปตท. มีมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้เป็นผู้รับใบอนุญาต มีวัตถุประสงค์พิเศษในการจัดการศึกษา เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถไปเรียนต่อทางด้านนี้ รวมถึงด้านเทคโนโลยีได้อีกด้วย หากใครอยากก้าวไกลในสายนี้ อยากเรียนต่อ หรือทำอาชีพเกี่ยวกับสายนี้โดยเฉพาะ ก็ลองเก็บไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือก ขอบอกว่าสอบติดเข้าไป อนาคตไกลแน่นอน

คราวนี้น้องๆ คงมีโรงเรียนในฝันที่อยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับ แต่หลายคนคงจะรู้สึกว่า แต่ละโรงเรียนคงสอบเข้ายากน่าดู ทำยังไงถึงจะเพิ่มโอกาสสอบติดให้ตัวเอง น้องๆ ไม่ต้องห่วงครับ เพราะเร็วๆ นี้จะมีงานติวตามฝัน สู่รั้วม.4 เน้นติวเข้าโรงเรียนชั้นน้ำระดับประเทศ 4 โรงเรียนคือ เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ กำเนิดวิทย์ และจุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่น้องที่ไม่ได้เข้า 4 โรงเรียนนี้ก็มากันได้นะครับ เพราะเนื้อหาที่ติวจะเหมาะกับการสอบเข้าม.4 แบบเน้นๆ อยากเข้าเรียนต่อที่ไหนก็มาได้เลยย

News & Promotion

บทความที่น่าสนใจ