ติวเข้มข้นเข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
1107 ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ 40:00 60:30 4,000.-
8113 คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณราชวิทยาลัย 58:00 75:30 4,000.-
9287 Pack ติวเข้มเข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ เลข & ฟิสิกส์ 98:00 127:00 ราคาเต็ม 9,000.-
7,500.-
รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
2114 ติวเข้มเนื้อหาชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง 30:00 39:00 4,000.-
3112 ติวเข้มเนื้อหาเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง 30:00 39:00 4,000.-
9289 Pack ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง ชีววิทยา & เคมี 60:00 78:00 ราคาเต็ม 0.-
6,500.-