ติวเข้มข้นเข้าเตรียมอุดมฯ

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
1106 ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ 40:30 52:30 4,000.-
8114 คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ 58:00 75:30 5,000.-
9288 Pack ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ & ฟิสิกส์ 98:30 128:00 ราคาเต็ม 9,000.-
7,500.-