รายละเอียดคอร์สระบบชั้นประถมศึกษา

คอร์สชั้นประถมศึกษา

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4001 วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4002 วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4003 วิทย์ฯ Advanced ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4004 วิทย์ฯ Advanced ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4005 Laboratory of Science ป.5 18:00 24:00 2,500.-
4006 Laboratory of Science ป.6 18:00 24:00 2,500.-
4007 วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-
4008 วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-
4801 คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4802 คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4803 คณิตฯ Advanced ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4804 คณิตฯ Advanced ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4805 คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-
4806 คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-
4001-4806 คอร์ส 0:0_ 0:0_ ราคาเต็ม 0.-
0.-

*คอร์ส 4007, 4008, 4805, 4806 เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 60