รายละเอียดคอร์สระบบชั้นประถมศึกษา

คอร์สชั้นประถมศึกษา

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4801 คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4001 วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4881 Pack 1 คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.5 เทอม 1 60:00 78:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,900.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4802 คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4002 วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4883 Pack 3 คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.6 เทอม 1 60:00 78:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,900.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4803 คณิตฯ Advanced ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4003 วิทย์ฯ Advanced ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4882 Pack 2 คณิตฯ-วิทย์ฯ Advanced ป.5 เทอม 1 60:00 78:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,900.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4804 คณิตฯ Advanced ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4004 วิทย์ฯ Advanced ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4884 Pack 4 คณิตฯ-วิทย์ฯ Advanced ป.6 เทอม 1 60:00 78:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,900.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4007 วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4008 วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4009 วิทย์ฯ Advanced ป.5 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4010 วิทย์ฯ Advanced ป.6 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4011 Upskill วิทย์ฯ สอบเข้า Gifted 20:00 26:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4012 Upskill วิทย์ฯ สอบเข้า สาธิตฯ ปทุมวัน 16:00 21:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4805 คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4806 คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4807 คณิตฯ Advanced ป.5 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4808 คณิตฯ Advanced ป.6 เทอม 2 30:00 39:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4811 Upskill คณิตฯ สอบเข้า Gifted 20:00 26:00 3,000.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4812 Upskill คณิตฯ สอบเข้า สาธิตฯ ปทุมวัน 18:00 24:00 3,000.-

*คอร์สรหัส 4011, 4012, 4811, 4812 เริ่มเรียนวันที่ 15/10
**คอร์สรหัส 4009, 4010, 4807, 4808 เริ่มเรียนวันที่ 21/10