รายละเอียดคอร์สระบบชั้นประถมศึกษา

คอร์สชั้นประถมศึกษา

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4801 คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4001 วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4881 Pack 1 คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.5 เทอม 1 60:00 78:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,900.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4802 คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4002 วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4883 Pack 3 คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.6 เทอม 1 60:00 78:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,900.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4803 คณิตฯ Advanced ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4003 วิทย์ฯ Advanced ป.5 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4882 Pack 2 คณิตฯ-วิทย์ฯ Advanced ป.5 เทอม 1 60:00 78:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,900.-

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
4804 คณิตฯ Advanced ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4004 วิทย์ฯ Advanced ป.6 เทอม 1 30:00 39:00 3,000.-
4884 Pack 4 คณิตฯ-วิทย์ฯ Advanced ป.6 เทอม 1 60:00 78:00 ราคาเต็ม 6,000.-
4,900.-

*คอร์ส 4007, 4008, 4805, 4806 เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 60