คอร์สภูมิภาค

ม.อ.

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
8313 UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อสอบตรง ม.อ. 48:00 62:30 2,400.-
1313 UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบตรง ม.อ. 30:00 39:00 2,400.-
2313 Upskill ตะลุยโจทย์ชีววิทยาเพื่อสอบตรง ม.อ. 25:30 33:30 2,400.-
3313 Upskill ตะลุยโจทย์เคมีเพื่อสอบตรง ม.อ. 24:00 31:30 2,400.-

มข.

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
8314 UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อสอบโควต้า มข. 34:00 44:30 2,400.-
1314 UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบตรง มข. 37:00 48:30 2,400.-
2314 Upskill ตะลุยโจทย์ชีววิทยาเพื่อสอบโควต้า มข. 24:00 31:00 2,400.-
3314 Upskill ตะลุยโจทย์เคมีเพื่อสอบตรง มข. 32:00 42:00 2,400.-

มช.

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
1315 UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบตรง มช. 24:00 31:30 2,400.-
3315 Upskill ตะลุยโจทย์เคมีเพื่อสอบตรง มช. 32:00 42:00 2,400.-
8315 UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อสอบตรง มช. 24:00 31:30 2,400.-