คอร์สภูมิภาค

ม.อ.

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา

มข.

รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง ชั่วโมง+ 30% ราคา
1314 UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบตรง มข. 37:00 48:30 2,400.-